Nabór tekstów do nieregularnika „Epea. Pismo literackie”

PISZESZ wiersze, opowiadania, reportaże, eseje, felietony, recenzje książek lub bajki dla dzieci?

PRAGNIESZ podzielić się swoją twórczością z innymi?

Redakcja nieregularnika „Epea. Pismo literackie” ogłasza nabór tekstów do dziewiątego numeru.

Prześlij swoje zgłoszenie na adres e-mail: epea@ksiaznicapodlaska.pl

Jeden autor może zgłosić maksymalnie trzy teksty. Jeden tekst nie może przekraczać 8 stron maszynopisu (czcionka: Times New Roman, rozmiar 12, interlinia 1,5 wiersza).

 Zgłoszenia przyjmujemy do 15 września 2022 r.

Do współpracy zapraszamy zarówno doświadczonych twórców, jak i tych, którzy są na początku swojej literackiej drogi.

 Przyjmujemy jedynie teksty dotychczas niepublikowane i niezgłaszane do konkursów literackich.

Redakcja nie zwraca przesłanych tekstów oraz zastrzega sobie prawo do redagowania i skracania. Wybrane teksty zostaną opublikowane w dziewiątym numerze nieregularnika „Epea. Pismo literackie”.

 

Partnerzy zadania: Fundacja Pro Anima, Stowarzyszenie Maćkowa Ruda

Patronat medialny: TVP3 Białystok, Polskie Radio Białystok, Radio Akadera, Wrota Podlasia, podlaskisenior.pl

 

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury 

Logo Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego