Narodowe czytanie “Balladyny” w bibliotekach powiatu białostockiego.

Narodowe czytanie Balladyny J. Słowackiego w bibliotekach powiatu białostockiego.

Część bibliotek publicznych powiatu białostockiego od 2012 roku cyklicznie uczestniczy w akcji Narodowe Czytanie pod patronatem pary Prezydenckiej Rzeczypospolitej. W tym roku czytano Balladynę Juliusza Słowackiego. Spotkania realizowano w różnych terminach (4-7.09.2020), zapraszano do współpracy koalicjantów, czytelników i wszystkie zainteresowane osoby danym tematem. Z powodu pandemii COVID-19 realizowano je z uwzględnieniem wszelkich środków bezpieczeństwa. Przedstawicielka Biblioteki Publicznej Powiatu Białostockiego Książnicy Podlaskiej wzięła udział w czytaniu (z bogatymi programami przedsięwzięcia) w bibliotekach w: Poświętnem i Choroszczy, a także w Supraślu – pod patronatem Marszałka Województwa Podlaskiego, dyrektor Książnicy Podlaskiej, burmistrza miasta Supraśl.