Narodowe Czytanie „Moralności Pani Dulskiej” w bibliotekach powiatu białostockiego

Narodowe Czytanie „Moralności Pani Dulskiej”  Gabrieli Zapolskiej.

Książnica Podlaska im. Łukasza Górnickiego w Białymstoku (Biblioteka Publiczna Powiatu Białostockiego) uczestniczyła
w Narodowym Czytaniu „Moralności Pani Dulskiej”  Gabrieli Zapolskiej w 3 bibliotekach samorządowych powiatu białostockiego. Przedsięwzięcia współorganizowano:

2.09.2021 w  gminie Gródek (godz. 9.00) oraz gminie Suraż (godz.12.00);

4.09.2021 w gminie Wasilków (godz.10.00).

Bogaty program spotkań  objął: prelekcję dr Barbary Olech (wykładowca akademicki Uniwersytetu w Białymstoku)
pt. „Dulszczyzna w nas i obok nas, czyli o uniwersalności tragifarsy Moralności Pani Dulskiej Gabrieli Zapolskiej” oraz czytanie fragmentów ww. powieści przez organizatorów oraz przedstawicieli środowisk lokalnych. Uczestnicy spotkań otrzymali pamiątkową pieczątkę do czytanej książki oraz gadżety.