Naukowa edycja krytyczna pism rozproszonych Zygmunta Glogera w trzech tomach

Okładka książki Zygmunt Gloger tom 3

Od marca 2013 roku Książnica Podlaska im. Łukasza Górnickiego realizuje projekt naukowy w ramach Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki, na który otrzymała dofinansowanie z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Celem projektu Naukowa edycja krytyczna „Pism rozproszonych” Zygmunta Glogera jest wydanie w formie III-tomowej edycji ponad ośmiuset artykułów tego wybitnego badacza i literata, pisanych na przestrzeni jego całego życia (1845-1910) do ponad sześćdziesięciu najważniejszych czasopism społecznych i kulturalnych XIX wieku.

Edycja ta służyć ma przywróceniu nauce i obiegowi czytelniczemu efektów wieloletniej pracy doskonałego pisarza, badacza o niezwykle różnorodnych zainteresowaniach, a ponadto bystrego obserwatora i komentatora życia codziennego drugiej połowy XIX wieku i pierwszej dekady wieku XX. Relacje, opisy i analizy Glogera stanowią lekturę ciekawą i ważną z wielu powodów, przede wszystkim: teksty te są unikalnym źródłem wiedzy o historii i kulturze Podlasia, Mazowsza, Polesia i Żmudzi, a także fascynującym świadectwem epoki – XIX wieku.

Co najistotniejsze: teksty te nie były dotąd publikowane jako całość ani też wznawiane od czasów Glogera.

Realizowany przez Książnicę Podlaską projekt ma trwać 4 lata (do 2017 roku). W tym czasie planowane jest osiągnięcie następujących celów:

  1. Zostaną opublikowane III tomy Pism rozproszonych Glogera w naukowej, krytycznej edycji.
  2. Wyniki badań zostaną przedstawione w ośrodkach zagranicznych i krajowych, współpracujących przy realizacji projektu.
  3. Powstanie elektroniczna baza danych z informacjami, dotyczącymi Pism rozproszonych.
  4. Wszystkie krajowe biblioteki uniwersyteckie otrzymają bezpłatne egzemplarze Pism rozproszonych Glogera, które zostaną również przekazane placówkom naukowym na Litwie, Białorusi, Ukrainie.

Więcej informacji pod: Naukowa edycja krytyczna pism rozproszonych Zygmunta Glogera w trzech tomach

 

Projekt realizowany w ramach Narodowego Programu Rozwoju HumanistykiLogo Narodowy Program Rozwoju Humanistyki