„Nie siedź – sieciuj! – wzmocnienie regionalnych sieci bibliotecznych” – spotkanie online przedstawicieli z bibliotek woj. podlaskiego

26 maja 2021 r. w godzinach 10.00-11.30 odbyło się pierwsze spotkanie dyrektorów, instruktorów i bibliotekarzy z placówek pełniących funkcję bibliotek powiatowych oraz z bibliotek miejskich z miast powiatowych, a także z innych aktywnych bibliotek naszego województwa w ramach projektu „Nie siedź – sieciuj! – wzmocnienie regionalnych sieci bibliotecznych”.

Na spotkaniu online przedstawiono założenia projektu i rozmawiano o silnych stronach bibliotek oraz jak można je wykorzystać.

Projekt jest częścią Programu Rozwoju Bibliotek 2021-2022 realizowanego ze środków Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności i ma na celu wzmocnienie istniejącej lub powołanie nowych sieci współpracy bibliotekarzy działających na terenie województwa.