Czasopisma XIX-XXI w.

W zasobach Książnicy Podlaskiej znajduje się ponad 5 000 tytułów czasopism bieżących – gazety codzienne ogólnopolskie i regionalne, tygodniki społeczno-polityczne, pisma popularne, fachowe i naukowe, pisma o różnorodnej tematyce (o kulturze, historii, sztuce, ekologii, ekonomii, prawie, technice, motoryzacji, architekturze, budownictwie, turystyce, sporcie, zdrowiu, dekoracji wnętrz itd.), pisma poradnikowe i hobbystyczne (np. dotyczące wędkarstwa, pszczelarstwa, żeglarstwa, robótek ręcznych, gotowania, pielęgnacji ogrodu) oraz kolorowe magazyny dla kobiet i mężczyzn. Dostępnych jest ponad 30 000 vol. czasopism archiwalnych oprawnych.

W Książnicy Podlaskiej znajduje się 840 tytułów czasopism regionalnych, w tym mniejszości narodowych i religijnych, mikrofilmy z  rocznikami przedwojennej prasy białostockiej, tytuły prasy XIX-wiecznej, czasopisma z lat międzywojennych, bogaty zbiór czasopism z tzw. drugiego obiegu oraz czasopism polskojęzycznych wydawanych na Litwie i  Białorusi. W zasobach dostępne są też zeszyty naukowe szkół wyższych, studia i rozprawy o charakterze ciągłym, biuletyny informacyjne organizacji i urzędów, wydawnictwa statystyczne.

Czasopisma udostępniane są w Czytelni Ogólnej, natomiast mikrofilmy w Dziale Zbiorów Specjalnych