Książki XIX-XXI w.

Zbiory XIX-wieczne Książnicy Podlaskiej liczą ok. 2 000 publikacji. Przeważają w nich teksty literatury pięknej polskiej i powszechnej, wśród nich m.in. wydania utworów Mickiewicza, Brodzińskiego, Bernatowicza, Górnickiego, Glogera, a z pisarzy obcych – Schillera i Woltera. W wydawnictwach naukowych tego okresu dominują dzieła historycznoliterackie, historyczne, z zakresu heraldyki i genealogii, teksty filozoficzne. Jest wśród nich zestaw encyklopedii i słowników. Wydawnictwa pochodzą ze znanych oficyn polskich (warszawskich, wileńskich, lwowskich, krakowskich, poznańskich) oraz zagranicznych (Paryża, Berlina, Stuttgartu, Lipska, Petersburga). Księgozbiór XIX-wieczny gromadzi i udostępnia Dział Zbiorów Specjalnych.

Zbiory z XX-XXI-wieku stanowią zasadniczy zrąb zasobu bibliotecznego Książnicy Podlaskiej. W bogatym wyborze reprezentowane są wydawnictwa encyklopedyczne (ogólne i specjalne), leksykony, słowniki, kanon literatury naukowej (monografie, opracowania, syntezy akademickie) oraz wydawnictwa bibliograficzne. W Książnicy Podlaskiej znajdują się kompletne zbiory literatury naukowej współczesnej, literatura piękna klasyczna i współczesna, kanon lektur szkolnych i akademickich, literatura dla dzieci i młodzieży.

W zasobach literatury współczesnej Książnicy wyróżniają się lituanica i białorutenica – głównie najnowsze opracowania historyczne i źródła bibliograficzne pochodzące z zakupów na rynku księgarskim litewskim i białoruskim. Zbiory uwzględniają wielokulturowość i wielowyznaniowość Białegostoku oraz regionu, stąd obecność w nich materiałów w języku białoruskim, litewskim, ukraińskim, a także tatarianów. Na liczący ponad 980 tysięcy vol. zasób składają się księgozbiory poszczególnych agend: Czytelni Ogólnej, Wypożyczalni Głównej, Informatorium, Działu Zbiorów Specjalnych oraz Filii bibliotecznych.