Starodruki

Kolekcja starych druków, chociaż ilościowo niewielka, licząca 138 vol., zawiera wybór druków cennych i rzadkich. Wyróżnia się wśród nich, między innymi Biblia z drukarni Szarfenbergów (1561) oraz Roczne dzieje kościelne Piotra Skargi (1603), pochodzące z drukarni Andrzeja Piotrkowczyka. Szczególną wartość przedstawiają druki supraskie, z drukarni O.O. Bazylianów w Supraślu (19 woluminów). Najstarsze z nich, to pisma religijne Augustyna Rakiewicza Snopek mirry gorzkiej (…) (1712), podręcznik dla katechetów Demetriusza Zankiewicza Wódz malutkich (…) (1717), traktat polityczny Walentego Pęskiego Domina palatii regina libertas (1736). Na uwagę zasługują wydania tekstów Łukasza Górnickiego, związanego z Podlasiem patrona biblioteki, tj. Dworzanin Polski (1639, drukarnia Piotrkowczyka), Dzieje w Koronie Polskiej (1754), materiały autorstwa Krzysztofa Kluka, Teodora Wagi, najstarsze druki białostockie.

Starodruki udostępnia się w Dziale Zbiorów Specjalnych tylko w celach naukowych, pracownikom naukowym i studentom wyższych uczelni, na podstawie pisemnej rekomendacji z uczelni. Dyrekcja Książnicy Podlaskiej każdorazowo podejmuje decyzję na piśmie o wydaniu Czytelnikowi starodruków. Szczegóły udostępniania określa Regulamin udostępniania zbiorów szczególnie cennych Książnicy Podlaskiej im. Łukasza Górnickiego w Białymstoku.