Zbiory dźwiękowe, audiowizualne, muzykalia

Zbiory współczesne Książnicy Podlaskiej to również nowe media – dokumenty elektroniczne i multimedia (około 2 500 jednostek) oraz książki mówione (ponad 9 000 tytułów dostępnych na kasetach magnetofonowych i płytach, czytanych przez najlepszych polskich lektorów). W ofercie przygotowanej dla czytelników dostępne są też materiały do nauki języków obcych, m.in. języka angielskiego, arabskiego, chińskiego, francuskiego, hiszpańskiego, niemieckiego i rosyjskiego. Zasoby uatrakcyjnia kolekcja muzykaliów, na którą składają się nagrania różnych gatunków muzycznych na płytach kompaktowych (ok. 6 000) i analogowych (ponad 7 000), a także specjalistyczna literatura muzyczna, śpiewniki, nuty (prawie 6 000), podręczniki do gry na różnych instrumentach oraz czasopisma muzyczne. Zasoby dźwiękowe, audiowizualne i muzykalia udostępniane są w Dziale Zbiorów Specjalnych. Kolekcja audiobooków dostępna jest także w Wypożyczalni Głównej.