Obrady jury komisji konkursu powiatowego literacko-plastycznego „Słowo i obraz wokół tożsamości regionalnej”.

22 września 2020 – przeprowadzono  obrady jury  konkursu powiatowego literacko-plastycznego „Słowo i obraz wokół tożsamości regionalnej” w Książnicy Podlaskiej w Białymstoku.

Książnica Podlaska im. Łukasza Górnickiego w Białymstoku (Biblioteka Publiczna Powiatu Białostockiego) przy współpracy ze Starostwem Powiatu Białostockiego oraz Stowarzyszeniem Bibliotekarzy Polskich Okręgu i Oddziału Podlaskiego zorganizowała powiatowy  konkurs literacko-plastyczny ph. „Słowo i obraz wokół tożsamości regionalnej”. Konkurs skierowany był do bibliotek samorządowych z powiatu białostockiego oraz trzech  wybranych filii bibliotecznych Książnicy Podlaskiej. Do organizatora wpłynęło w sumie 29 prac literacko-plastycznych (z 11 gmin na 15 funkcjonujących na terenie powiatu) od uczestników z klas V-VIII szkoły podstawowej. Prace plastyczne były inspirowane utworami literackimi autorów poszczególnych gmin powiatu.

W skład jury weszli przedstawiciele poszczególnych instytucji:

  • Julita Skiepko (Wydział Kultury, Sportu, Turystyki i Promocji Starostwa Powiatu Białostockiego) – przewodnicząca Komisji,
  • Mona Al-Kaber (Książnica Podlaska im. Ł. Górnickiego ) – członek,
  • Marta Kozłowska (Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich Oddział Białostocki) – członek,
  • Joanna Trusiuk (Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich Okręgu Podlaskiego) – członek
  • Małgorzata Rokicka-Szymańska (Książnica Podlaska – Biblioteka Publiczna Powiatu Białostockiego) – współorganizator przedsięwzięcia.

 Komisja, oceniając wykonane prace literackie i plastyczne, wzięła pod uwagę ich samodzielność wykonania, walory literackie, artystyczne i estetyczne, a także zgodność treści wykonanej pracy z tematem konkursu, pomysłowość
i oryginalność  w zakresie przedstawienia tematu i wykorzystanie różnych technik plastycznych, a także uzasadnienie wyboru utworu literackiego. Komisja wybrała 12 prac do zilustrowania kalendarza na 2021 rok. Spośród prac wybrano pięć  najlepszych, które zostaną opublikowane na fanpage’u Książnicy Podlaskiej oraz instytucji wspierających.

Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymają: dyplomy, kalendarz na 2021 rok ubogacony pracami uczestników, gry edukacyjne, artykuły papiernicze. Ponadto wybrano pięć bibliotek publicznych, które otrzymają  po 1  spotkaniu  autorskim.

Podsumowanie konkursu zaplanowane jest w listopadzie  w Książnicy Podlaskiej. Zaproszenia na podsumowanie konkursu przesłane zostaną do bibliotek terenowych oraz instytucji współpracujących.