Od 1 marca 2021 r. Czytelnia Ogólna Książnicy Podlaskiej otwarta dla Czytelników

Od 1 marca 2021 r. otwarta dla Czytelników zostaje Czytelnia Ogólna (ul. Marii Skłodowskiej-Curie 14 A, II piętro) Książnicy Podlaskiej im. Łukasza Górnickiego w Białymstoku.

 

Zasady otwarcia Czytelni Ogólnej Książnicy Podlaskiej

 1. Czytelnia Ogólna jest czynna od poniedziałku do piątku w godz.:
 • 9.00-13.30
 • 14.00-18.00

W godz. 13.30 -14.00 obowiązuje przerwa na dezynfekcję i wietrzenie pomieszczenia.

 

 1. Z Czytelni Ogólnej, po wcześniejszym obowiązkowym zarezerwowaniu miejsca telefonicznie pod nr 85 67-67-225 lub mailowo czytelnia@ksiaznicapodlaska.pl, mogą korzystać wyłącznie osoby zapisane do Książnicy Podlaskiej, po okazaniu własnej, aktualnej karty bibliotecznej. Miejsca w Czytelni są przydzielane przez dyżurującego bibliotekarza.

 

 1. Rezerwacja materiałów bibliotecznych możliwa jest poprzez:

Rekomenduje się składanie zamówień na zbiory (do 6 jednostek bibliotecznych) od poniedziałku do piątku w godz. 9.00-18.00.

 

 1. Czytelników obowiązuje nakaz noszenia maseczek ochronnych oraz dezynfekcja dłoni. Przy wejściu do Biblioteki i w Czytelni dostępne są dozowniki z płynem dezynfekującym.

 

 1. Przy stanowisku obsługi w Czytelni może przebywać 1 użytkownik, w Czytelni może przebywać jednocześnie maksymalnie 15, korzystających ze zbiorów, użytkowników.

 

 1. Czas korzystania z Czytelni ogranicza się do 4 godz.

 

 1. W Czytelni nie ma swobodnego dostępu do księgozbioru podręcznego, książki i czasopisma bieżące podaje bibliotekarz.

 

 1. Istnieje możliwość korzystania z ogólnodostępnego Wi-Fi dla osób korzystających z materiałów bibliotecznych.

 

 1. Czytelnik ma możliwość odłożenia udostępnionych materiałów bibliotecznych do następnej wizyty, jednak nie dłużej niż na 3 dni robocze.

 

 1. W Czytelni zapewniony zostanie dostęp do katalogu oraz wypożyczalni cyfrowej Academica i baz on-line.

 

 1. Na komputerach stacjonarnych nie będzie dostępna usługa korzystania z Internetu.

 

 1. Udostępnione zbiory podlegać będą kwarantannie.

 

 1. Obowiązuje zakaz wnoszenia do Czytelni toreb i plecaków. Bagaż należy pozostawić w szafkach dla czytelników (parter przy szatni). Klucze do szafek w Portierni.

 

 1. Na terenie Biblioteki, Czytelników obowiązuje zakaz spożywania posiłków.

 

 1. Przez okres zamknięcia czytelni świadczone będą dodatkowe usługi reprograficzne w Czytelni Ogólnej Książnicy Podlaskiej. Usługi te będą świadczone dla zarejestrowanych czytelników Książnicy. Skanowane będą materiały oznaczone sygnaturą: Czytelnia Ogólna, Magazyn 4, Magazyn 5 w formacie A3 i A4 z domyślnymi ustawieniami rozdzielczości do 300 DPI.

 

Materiały mogą być kopiowane wyłącznie w zgodzie z obowiązującym prawem, w szczególności z Ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 2019 r., poz. 1231).

Książnica Podlaska nie bierze odpowiedzialności za ewentualne naruszenie prawa autorskiego dokonane przez zamawiającego materiały biblioteczne.

 

Szczegółowe informacje na temat pobieranych opłat zawarte są w Cenniku opłat i kar.

Zamówienia    przyjmowane  będą    e-mailowo       pod adresem: czytelnia@ksiaznicapodlaska.pl lub telefonicznie pod nr tel. 85-67-67-225 od poniedziałku do piątku w godz. 800 – 1500.

 

Termin realizacji zależy od wielkości zamówienia i wraz z ostatecznym kosztem usługi jest każdorazowo określany przez pracowników. Skany zamówionych materiałów zostaną przekazane Zamawiającemu po opłaceniu zamówienia. Opłaty należy dokonać przelewem na rachunek bankowy Książnicy Podlaskiej nr 64 1240 5211 1111 0000 4919 5514 w BANKU PEKAO S.A. ODDZIAŁ W BIAŁYMSTOKU.

 

 

 

Przypominamy, że cały czas otwarte dla Czytelników pozostają: Wypożyczalnia Główna i Międzybiblioteczna, Dział Zbiorów Specjalnych w Bibliotece Głównej oraz wypożyczalnie w filiach bibliotecznych z wyłączeniem Filii nr 10.

 

GODZINY UDOSTĘPNIANIA ZBIORÓW:

Wypożyczalnia Główna i Międzybiblioteczna:

Od poniedziałku do piątku 9.00 – 18.00

Sobota 9.00 -15.00

W Wypożyczalni Głównej i Międzybibliotecznej może przebywać jednocześnie maksymalnie 15 osób, przy zachowaniu odległości minimum 1,5 metra od innych osób.

 

Uwaga! Przerwy w pracy Wypożyczalni Głównej i Międzybibliotecznej (na dezynfekcję pomieszczeń):

poniedziałek – piątek, w godz. 13.00 – 13.15

sobota, w godz. 11.30 – 11.45

 

Dział Zbiorów Specjalnych:

Od poniedziałku do piątku 10.00 -18.00

Sobota nieczynne

W Dziale Zbiorów Specjalnych może przebywać maksymalnie 1 osoba.

Szczegółowe informacje na temat pracy poszczególnych filii bibliotecznych możecie Państwo uzyskać kontaktując się bezpośrednio z pracownikami tychże filii  – NUMERY TELEFONÓW I ADRESY MAILOWE FILII.

 

Zamknięte pozostają czytelnie w filiach bibliotecznych, Informatorium oraz stanowiska z dostępem do Internetu.

 

Pracownicy Działu Informacyjno-Bibliograficznego pełnią dyżury codziennie, od poniedziałku do piątku w  godz. od 9:00 do 15:00. Zapytania można zgłaszać telefonicznie pod numerem telefonu 85 67-67-231 bądź drogą mailową: informatorium@ksiaznicapodlaska.pl.