Od 20 marca do 9 kwietnia 2021 r. Książnica Podlaska otwarta w ograniczonym zakresie

W związku z dynamicznie rozwijającą się sytuacją epidemiczną, w dniach od 20 marca do 9 kwietnia 2021 r., Czytelnia Ogólna oraz Informatorium (ul. Marii Skłodowskiej-Curie 14A), a także czytelnie w filiach bibliotecznych, będą nieczynne.

Przypominamy, że cały czas otwarte dla Czytelników pozostają: Wypożyczalnia Główna i Międzybiblioteczna, Dział Zbiorów Specjalnych w Bibliotece Głównej oraz wypożyczalnie w filiach bibliotecznych z wyłączeniem Filii nr 10.

Szanowni Czytelnicy, ze względów bezpieczeństwa oraz wprowadzone limity osób, mogących przebywać jednocześnie w budynkach Książnicy (zarówno w budynku głównym, jak i filiach), apelujemy o maksymalne skrócenie czasu Państwa pobytu w bibliotece. By usprawnić proces wypożyczania, prosimy o zamawianie książek za pośrednictwem systemu PATRON, telefonicznie lub sporządzenie wcześniej listy książek, które chcecie Państwo wypożyczyć.

 

GODZINY UDOSTĘPNIANIA ZBIORÓW:

Wypożyczalnia Główna i Międzybiblioteczna (tel. 85 67-67-270):

Od poniedziałku do piątku 9.00 – 18.00

Sobota 9.00 -15.00

W Wypożyczalni Głównej i Międzybibliotecznej może przebywać jednocześnie maksymalnie 15 osób, przy zachowaniu odległości minimum 1,5 metra od innych osób.

 

Uwaga! Przerwy w pracy Wypożyczalni Głównej i Międzybibliotecznej (na dezynfekcję pomieszczeń):

poniedziałek – piątek, w godz. 13.00 – 13.15

sobota, w godz. 11.30 – 11.45

 

Dział Zbiorów Specjalnych (tel. 85 67-67-273):

Od poniedziałku do piątku 10.00 -18.00

Sobota nieczynne

W Dziale Zbiorów Specjalnych może przebywać maksymalnie 1 osoba.

 

UWAGA! Ze względu na braki kadrowe, spowodowane pandemią oraz konieczność dezynfekcji pomieszczeń (ozonowanie), mogą wystąpić czasowe zamknięcia poszczególnych filii. Szczegółowe informacje na temat pracy poszczególnych filii bibliotecznych możecie Państwo uzyskać kontaktując się bezpośrednio z pracownikami tychże filii  – NUMERY TELEFONÓW I ADRESY MAILOWE FILII.

Pracownicy Działu Informacyjno-Bibliograficznego pełnią dyżury codziennie, od poniedziałku do piątku w  godz. od 9:00 do 15:00. Zapytania można zgłaszać telefonicznie pod numerem telefonu 85 67-67-231 bądź drogą mailową: informatorium@ksiaznicapodlaska.pl.

Przez okres zamknięcia czytelni świadczone będą dodatkowe usługi reprograficzne w Czytelni Ogólnej Książnicy Podlaskiej. Usługi te będą świadczone dla zarejestrowanych czytelników Książnicy. Skanowane będą materiały oznaczone sygnaturą: Czytelnia Ogólna, Magazyn 4, Magazyn 5 w formacie A3 i A4 z domyślnymi ustawieniami rozdzielczości do 300 DPI.

Materiały mogą być kopiowane wyłącznie w zgodzie z obowiązującym prawem, w szczególności z Ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 2019 r., poz. 1231).

Książnica Podlaska nie bierze odpowiedzialności za ewentualne naruszenie prawa autorskiego dokonane przez zamawiającego materiały biblioteczne.

Szczegółowe informacje na temat pobieranych opłat zawarte są w Cenniku opłat i kar.

Zamówienia    przyjmowane  będą    e-mailowo pod adresem: czytelnia@ksiaznicapodlaska.pl lub telefonicznie pod nr tel. 85-67-67-225 od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 15.00.

Termin realizacji zależy od wielkości zamówienia i wraz z ostatecznym kosztem usługi jest każdorazowo określany przez pracowników. Skany zamówionych materiałów zostaną przekazane Zamawiającemu po opłaceniu zamówienia. Opłaty należy dokonać przelewem na rachunek bankowy Książnicy Podlaskiej nr 64 1240 5211 1111 0000 4919 5514 w BANKU PEKAO S.A. ODDZIAŁ W BIAŁYMSTOKU.

 Szanowni Czytelnicy! Przypominamy, że na terenie Książnicy Podlaskiej obowiązuje reżim sanitarny: noszenie maseczek ochronnych, dezynfekcja rąk oraz zachowanie odstępu minimum 1,5 m od innych użytkowników.

UWAGA! Osoby nieprzestrzegające powyższych zasad nie będą obsługiwane.