Od 4 maja 2021 r. Czytelnia Ogólna oraz Informatorium Książnicy Podlaskiej otwarte dla Czytelników

Od 4 maja 2021 r. otwarta dla Czytelników zostanie Czytelnia Ogólna (ul. Marii Skłodowskiej-Curie 14 A, II piętro) oraz Informatorium (ul. Marii Skłodowskiej-Curie 14 A, I piętro) Książnicy Podlaskiej im. Łukasza Górnickiego w Białymstoku.

Zasady korzystania z Czytelni Ogólnej Książnicy Podlaskiej

 1. Czytelnia Ogólna jest czynna od poniedziałku do piątku w godz.:
 • 9.00-13.30
 • 14.00-18.00

W godz. 13.30 -14.00 obowiązuje przerwa na dezynfekcję i wietrzenie pomieszczenia.

 1. Z Czytelni Ogólnej mogą korzystać wyłącznie osoby zapisane do Książnicy Podlaskiej, po okazaniu własnej, aktualnej karty bibliotecznej. Miejsca w Czytelni są przydzielane przez dyżurującego bibliotekarza. Pierwszeństwo mają osoby korzystające z materiałów bibliotecznych.

 1. Rezerwacja materiałów bibliotecznych możliwa jest poprzez:

Rekomenduje się składanie zamówień na zbiory (do 6 jednostek bibliotecznych) od poniedziałku do piątku w godz. 9.00-18.00.

 1. Czytelników obowiązuje nakaz noszenia maseczek ochronnych oraz dezynfekcja dłoni. Przy wejściu do Biblioteki i w Czytelni dostępne są dozowniki z płynem dezynfekującym.

 2. Przy stanowisku obsługi w Czytelni może przebywać 1 użytkownik, liczba czytelników przebywających na terenie Czytelni jest zależna od aktualnie obowiązujących obostrzeń. Informacja o liczbie osób, które mogą przebywać w Czytelni będzie aktualizowana i umieszczana na drzwiach Czytelni.

 1. Czas korzystania z Czytelni ogranicza się do 4 godz.
 1. W Czytelni nie ma swobodnego dostępu do księgozbioru podręcznego, książki i czasopisma bieżące podaje bibliotekarz.
 • Czytelnicy korzystający z czasopism bieżących zobowiązani są do posiadania własnych rękawiczek jednorazowych.
 1. Istnieje możliwość korzystania z ogólnodostępnego Wi-Fi dla osób korzystających z materiałów bibliotecznych.
 1. Czytelnik ma możliwość odłożenia udostępnionych materiałów bibliotecznych do następnej wizyty, jednak nie dłużej niż na 3 dni robocze.
 1. W Czytelni zapewniony zostanie dostęp do katalogu oraz wypożyczalni cyfrowej Academica i baz on-line.
 1. Na komputerach stacjonarnych nie będzie dostępna usługa korzystania z Internetu.
 1. Udostępnione zbiory podlegać będą kwarantannie.
 1. Obowiązuje zakaz wnoszenia do Czytelni toreb i plecaków. Bagaż należy pozostawić w szafkach dla czytelników (parter przy szatni). Klucze do szafek w Portierni.

 1. Na terenie Biblioteki Czytelników obowiązuje zakaz spożywania posiłków.
 2. Istnieje możliwość samodzielnego skanowania materiałów bibliotecznych, za zgodą bibliotekarza dyżurnego.

 

Zasady korzystania z Informatorium:

 1. Informatorium jest czynne:

Od poniedziałku do piątku w godz.:

 • 9.00 – 13.15

 • 13.30 – 18.00

W godz13.15 – 13.30 obowiązuje przerwa na dezynfekcję i wietrzenie pomieszczenia.

 1. Z Informatorium mogą korzystać wyłącznie osoby zapisane do Książnicy Podlaskiej po okazaniu własnej, aktualnej karty bibliotecznej. Miejsca w Informatorium są przydzielane przez dyżurującego bibliotekarza.

 2. Czytelników obowiązuje nakaz noszenia maseczek ochronnych oraz dezynfekcja dłoni. Przy wejściu do Biblioteki  i w Informatorium dostępne są dozowniki z płynem dezynfekującym.

 3. Przy stanowisku bibliotekarza w Informatorium może przebywać 1 użytkownik. Liczba czytelników przebywających na terenie Informatorium jest zależna od aktualnie obowiązujących obostrzeń. Informacja o liczbie osób, które mogą przebywać w Informatorium będzie aktualizowana i umieszczana na drzwiach.

 4. Czas korzystania z Informatorium bezwzględnie ogranicza się do 1 godziny.

 5. W Informatorium nie ma swobodnego dostępu do księgozbioru podręcznego, książki podaje bibliotekarz. Udostępnione zbiory podlegają kwarantannie.

 6. W Informatorium zapewniony jest dostęp do katalogu Książnicy Podlaskiej, terminalu wypożyczalni cyfrowej Academica oraz Internetu.

 7. Obowiązuje zakaz wnoszenia do Informatorium większych toreb i plecaków. Bagaż należy pozostawić w szafkach dla Czytelników (parter przy szatni). Klucze do szafek można otrzymać w Portierni.

 8. Na terenie Informatorium Czytelników obowiązuje zakaz spożywania posiłków.

 9. Pytania i kwerendy bibliograficzne Czytelnicy mogą zgłaszać, bez konieczności osobistej wizyty w Informatorium, telefonicznie lub mailowo

tel. 85 67-67-231 ; e-mail: informatorium@ksiaznicapodlaska.pl

Cały czas otwarte dla Czytelników pozostają także: Wypożyczalnia Główna (ul. Marii Skłodowskiej-Curie 14A, I piętro), Dział Zbiorów Specjalnych (ul. Marii Skłodowskiej-Curie 14A. II piętro) oraz wypożyczalnie w filiach bibliotecznych (oprócz Filii nr 10) na terenie Białegostoku.

GODZINY UDOSTĘPNIANIA ZBIORÓW:

Wypożyczalnia Główna i Międzybiblioteczna (tel. 85 67-67-270):

Od poniedziałku do piątku 9.00 – 18.00

Sobota 9.00 -15.00

Uwaga! Przerwy w pracy Wypożyczalni Głównej i Międzybibliotecznej (na dezynfekcję pomieszczeń):

poniedziałek – piątek, w godz. 13.00 – 13.15

sobota, w godz. 11.30 – 11.45

 

Dział Zbiorów Specjalnych (tel. 85 67-67-273):

Od poniedziałku do piątku 10.00 -18.00

Sobota nieczynne

Szczegółowe informacje na temat pracy poszczególnych filii bibliotecznych możecie Państwo uzyskać, kontaktując się bezpośrednio z pracownikami tychże filii  – NUMERY TELEFONÓW I ADRESY MAILOWE FILII.