Ogłoszenie o wyborze A.331-2/2022

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu na:
Kompleksowa dostawa energii elektrycznej dla Książnicy Podlaskiej im. Łukasza Górnickiego w Białymstoku