Ogłoszenie o wyborze K.331-1/2022 Cz. 2

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu na: Dostawę sprzętu komputerowego oraz wyposażenia studia nagrań w ramach projektu „Skarbiec kultury – edycja III – usługi elektroniczne w administracji” K.331-1/2022 – Część 2

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w postępowaniu na: Dostawę sprzętu komputerowego oraz wyposażenia studia nagrań w ramach projektu „Skarbiec kultury – edycja III – usługi elektroniczne w administracji” K.331-1/2022 – Część 2

02 września 2022

07 września 2022

Logo Funduszy Europejskich, Rzeczpospolitej Polskiej, Unii Europejskiej