Ogłoszenie o wyborze K.331-2/2022

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu na: Dostawę wyposażenia studia nagrań w ramach projektu „Skarbiec kultury – edycja III – usługi elektroniczne w administracji” K.331-2/2022

 

Logo Funduszy Europejskich, Rzeczpospolitej Polskiej, Unii Europejskiej