Ogłoszenie o wyborze K.331-3/2022

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu na:
Dostawa systemu informatycznego w ramach projektu „Skarbiec kultury – edycja III – usługi elektroniczne w administracji”

29 listopada 2022

02 grudnia 2022

Logo Funduszy Europejskich, Rzeczpospolitej Polskiej, Unii Europejskiej