Ogłoszenie o zamówieniu A.331-1/2022:

Kompleksowa dostawa energii elektrycznej dla Książnicy Podlaskiej im. Łukasza Górnickiego w Białymstoku

Działając na podstawie art. 284 ust. 2 oraz art. 286 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. 2022 r., poz. 1710 z  późn. zm.), Zamawiający przekazuje treść zapytań wraz z udzielonymi odpowiedziami oraz zmienia treść SWZ

24 października 2022

02 listopada 2022