Ogłoszenie o zamówieniu A.331-2/2022:

Kompleksowa dostawa energii elektrycznej dla Książnicy Podlaskiej im. Łukasza Górnickiego w Białymstoku

Działając na podstawie art. 222 ust. 4 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. 2022 r., poz. 1710, ze zm.), Zamawiający przekazuje informację o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia

09 grudnia 2022

Informacja z otwarcia ofert

09 grudnia 2022