Ogłoszenie o zamówieniu G.331-2/2022:

Sukcesywna dostawa książek i audiobooków, nowości wydawniczych z: literatury naukowej, pięknej, popularno-naukowej oraz dla dzieci i młodzieży do Książnicy Podlaskiej im. Ł. Górnickiego w Białymstoku

Działając w oparciu o art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 z późn.zm. – dalej uPzp) Zamawiający udziela odpowiedzi na wnioski o wyjaśnienie treści SWZ

Informacja z otwarcia ofert

11 kwietnia 2022