Ogłoszenie o zamówieniu K.331-1/2022:

Dostawa sprzętu komputerowego oraz wyposażenia studia nagrań w ramach projektu „Skarbiec kultury – edycja III – usługi elektroniczne w administracji”

Działając na podstawie art. 135 ust. 6,  art. 137 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. 2021 r., poz. 1129 z  późn. zm.), Zamawiający przekazuje treść zapytań dotyczących Specyfikacji Warunków Zamówienia, wraz z udzielonymi odpowiedziami oraz zmiany

  1. Załącznik nr 1.1 do SWZ – Opis przedmiotu zamówienia – studio nagrań (Część 1 zamówienia) – aktualizacja
  2. Załącznik nr 1.2 do SWZ – Opis przedmiotu zamówienia – sprzęt komputerowy (Część 2 zamówienia) – aktualizacja
  1. Załącznik nr 1.1 do SWZ – Opis przedmiotu zamówienia – studio nagrań (Część 1 zamówienia) – aktualizacja
  2. Załącznik nr 1.2 do SWZ – Opis przedmiotu zamówienia – sprzęt komputerowy (Część 2 zamówienia) – aktualizacja
  3. Załącznik nr 1.3 do SWZ – Opis przedmiotu zamówienia – sprzęt serwerowy (Część 3 zamówienia) – aktualizacja

Działając na podstawie art. 222 ust. 4 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. 2021 r., poz. 1129 z  późn. zm.), Zamawiający przekazuje informację o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia

Informacja z otwarcia ofert

23 maja 2022

 

Logo Funduszy Europejskich, Rzeczpospolitej Polskiej, Unii Europejskiej