Ogłoszenie o zamówieniu K.331-2/2022:

Dostawa wyposażenia studia nagrań w ramach projektu „Skarbiec kultury – edycja III – usługi elektroniczne w administracji” K.331-2/2022

Działając na podstawie art. 222 ust. 4 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. 2021 r., poz. 1129 z  późn. zm.), Zamawiający przekazuje informację o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia

Informacja z otwarcia ofert

11 lipca 2022

Wniosek o przedłużenie związania z ofertą

04 sierpnia 2022

Logo Funduszy Europejskich, Rzeczpospolitej Polskiej, Unii Europejskiej