Ogłoszenie o zamówieniu K.331-3/2022:

Dostawa systemu informatycznego w ramach projektu „Skarbiec kultury – edycja III – usługi elektroniczne w administracji”

Działając na podstawie art. 137 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. 2022 r., poz. 1710 z  późn. zm.), Zamawiający zmienia treść SWZ oraz treść załączników

23 września 2022

04 października 2022

16 października 2022

19 października 2022

Działając na podstawie art. 222 ust. 4 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. 2022 r., poz. 1710 z  późn. zm.), Zamawiający przekazuje informację o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia

24 października 2022

Informacja z otwarcia ofert

24 października 2022

Logo Funduszy Europejskich, Rzeczpospolitej Polskiej, Unii Europejskiej