Posiedzenie jury konkursu powiatowego„ Zareklamuj swoją bibliotekę”

Posiedzenie komisji konkursu powiatowego „Zareklamuj swoją bibliotekę” w Książnicy Podlaskiej.

Książnica Podlaska im. Łukasza Górnickiego w Białymstoku (Biblioteka Publiczna Powiatu Białostockiego) wspólnie ze Starostwem Powiatu Białostockiego i przy wsparciu Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich Okręgu Podlaskiego w Białymstoku zorganizowała powiatowy konkurs literacko-fotograficzny ph. „Zareklamuj swoją bibliotekę”. Konkurs skierowany był do bibliotek samorządowych z powiatu białostockiego. Przeprowadzono go w oparciu o opracowany regulamin konkursowy, któremu towarzyszył plakat reklamujący ww. wydarzenie. Główną ideą konkursu była reklama biblioteki publicznej poszczególnych gmin powiatu białostockiego. Pomysłodawcy przedsięwzięcia pragnęli zachęcić osoby dorosłe 50+ do wypromowania „magicznego miejsca” w swojej gminie przy pomocy hasła reklamującego daną instytucję, wzbogaconego fotografią zareklamowanej biblioteki lub bibliotek działających w danej strukturze.

W konkursie wzięło udział 14 bibliotek (na 29 ogólnej liczby bibliotek) z 13 gmin (na 15 funkcjonujących na terenie powiatu). Do organizatora wpłynęło  25 prac (fotograficzno-literackich) 32 uczestników. Posiedzenie komisji konkursowej odbyło się 17 czerwca 2021 roku  (czwartek) w Książnicy Podlaskiej im. Łukasza Górnickiego w Białymstoku.

W skład jury weszli przedstawiciele poszczególnych instytucji:

  • Julita Skiepko (Wydział Kultury, Sportu, Turystyki i Promocji Starostwa Powiatu Białostockiego) – przewodnicząca,
  • Paulina Miłkowska (Książnica Podlaska w Białymstoku) – członek
  • Małgorzata Dobkowska (Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich Okręgu Podlaskiego) – członek,

oraz

  • Beata Zadykowicz – dyrektor Książnicy Podlaskiej im. Ł. Górnickiego w Białymstoku,
  • Małgorzata Rokicka–Szymańska (Książnica Podlaska im. Ł. Górnickiego w Białymstoku–Biblioteka Publiczna Powiatu Białostockiego) – współorganizator przedsięwzięcia.

Komisja oceniając wzięła pod uwagę zarówno walory literackie, plastyczne ale także wartość estetyczną nadesłanych prac. Wybrano 13 prac, które zostaną opublikowane w Kalendarzu na 2022 rok. Cztery prace (literacko–fotograficzne) z wybranych placówek najwyżej ocenione, przez jury, zostaną opublikowane na fanpage’u Książnicy Podlaskiej i współorganizatorów,
a także w czasopiśmie Epea. Dodatkowo dwie placówki, które typowały do konkursu  po 6 uczestników,  otrzymają jako wyróżnienie spotkanie autorskie.Uroczyste podsumowanie konkursu odbędzie się w październiku 2021 roku w Centrum Kultury i Rekreacji. Biblioteki Publicznej w Supraślu.