PROaktywnie z książką – podsumowanie

W październiku 2022 roku zakończył się projekt PROaktywnie z książką realizowany przez Dział Instrukcyjno-Metodyczny Książnicy Podlaskiej w Białymstoku, dofinansowany w ramach programu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Partnerstwo dla książki.

Mieszkańcy województwa podlaskiego mieli okazję w okresie od maja do października br. aktywnie uczestniczyć w interdyscyplinarnych literacko-kulturalnych i edukacyjnych wydarzeniach skupionych wokół książek, popularyzujących postawy proekologiczne, prozdrowotne, prorodzinne, prospołeczne. Realizacja zadania pozwoliła m.in. na wsparcie najbiedniejszych bibliotek województwa podlaskiego, które rzadko organizują spotkania autorskie czy warsztaty czytelnicze.

Pracownicy Działu Instrukcyjno-Metodycznego zorganizowali 12 niekonwencjonalnych przedsięwzięć (warsztatów literackich, kulinarnych, grywalizacyjnych, psychologicznych, zajęć edukacyjnych, spotkań autorskich) adresowanych do przedstawicieli wszystkich grup wiekowych: dzieci, młodzieży i dorosłych, szczególnie w wieku 60+.

Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich – Okręg Podlaski było współorganizatorem realizowanych przedsięwzięć.

 

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego

 

1% dla SBP - kaPITalny wybór! - Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich -  Ogólnopolski portal bibliotekarski