Projekt Analiza Funkcjonowania Bibliotek Publicznych (AFBP) – szkolenie on-line 16.02.2022 r.

logo AFBP
Szkolenie było adresowane do bibliotekarzy woj. podlaskiego. Jego celem było utrwalenie i przypomnienie wiedzy z zakresu wypełniania formularzy AFBP za rok 2021.
Warsztat poprowadzili administratorzy wojewódzcy AFBP – Joanna Trusiuk oraz Grzegorz Zys. Przedstawiono harmonogram badań na rok 2022. Przypomniane zostały procedury logowania, zmiany hasła, zatwierdzania formularzy. Omówione zostały poszczególne elementy formularza i zalecenia.
Szkolenie odbyło się 16.02.2022 r. poprzez platformę Zoom. Było również rejestrowane. Biblioteki zainteresowane nagraniem prosimy o kontakt z Działem Insrukcyjno-Metodycznym Książnicy Podlaskiej – instrukcyjny@ksiaznicapodlaska.pl.

Zrzut ekranu - szkolenie on-line