Projekt Analiza Funkcjonowania Bibliotek Publicznych (AFBP) – szkolenie on-line 25.02.2021 r.

logo AFBP
Spotkanie z bibliotekarzami woj. podlaskiego miało na celu przypomnienie i utrwalenie wiedzy dotyczącej zasad wypełniania formularza AFBP. Podczas warsztatu Joanna Trusiuk oraz Grzegorz Zys, administratorzy wojewódzcy AFBP, omówili najważniejsze zmiany w formularzu, instrukcji i zaleceniach.