Seminarium online

Na zdjęciu temat wystąpienia : Dostępność bibliotek dla osób ze specjalnymi potrzebamistępność bibliotek
Dnia 10.03.2021 roku na platformie ZOOM odbyło się seminarium online dla pracowników samorządowych instytucji kultury z woj. podlaskiego.
Zgromadzonych uczestników powitała dyrektor Książnicy Podlaskiej Jolanta Gadek. Na spotkaniu omówiono Wybrane zagadnienia z działalności bibliotek publicznych województwa podlaskiego w 2020 roku – kierownik Działu Instrukcyjno-Metodycznego Książnicy Podlaskiej Joanna Trusiuk, a także zaprezentowano temat: Dostępność bibliotek – wymogi ustawowe i praktyczne wskazówki – instruktor WBPiCAK w Poznaniu Magdalena Rusnok.