Seminarium szkoleniowe pracowników bibliotek powiatu łomżyńskiego

Seminarium bibliotekarzy z powiatu łomżyńskiego
Miejska Biblioteka Publiczna w Łomży wraz Książnicą Podlaską im. Łukasza Górnickiego w Białymstoku w środę 30 czerwca 2021 r. zorganizowały seminarium szkoleniowe dla bibliotekarzy z  powiatu łomżyńskiego.
Szkolenie odbyło się w Hali Kultury na Starym Rynku w Łomży.
Zrealizowano następujące tematy:
  • Historia zapisana w kronikach. 75 lat działalności Miejskiej Biblioteki Publicznej w Łomży – Teresa Fromelc-Pawelczyk (Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Łomży)
  • Jak zbadać efektywność bibliotek publicznych powiatu łomżyńskiego? Projekt AFBP – Joanna Trusiuk (Kierownik Działu Instrukcyjno-Metodycznego Książnica Podlaska)
  • Bibliotekarzu zaprzyjaźnij się z autyzmem – prezentacja projektu Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich – Anna Żarska-Kopras (Instruktor ds. Metodyki Bibliotecznej Książnica Podlaska)
  • BiblioAkcje – radosna twórczość w bibliotece – Renata Igielska (Kierownik Oddziału dla Dzieci Miejskiej Biblioteki Publicznej w Łomży)