Seminarium wojewódzkie 2022

Książnica Podlaska im. Łukasza Górnickiego w Białymstoku zorganizowała dla bibliotek publicznych woj. podlaskiego seminarium on-line, które odbyło 23 marca 2022 r. na platformie szkoleniowej Zoom.

W programie spotkania znalazły się zagadnienia:

  • Wybrane aspekty działalności bibliotek publicznych województwa podlaskiego w 2021 r., które przedstawiła Joanna Trusiuk kierownik Działu Instrukcyjno-Metodycznego Książnicy Podlaskiej;
  • Instrukcja kancelaryjna i jednolity rzeczowy wykaz akt – temat zrealizowała Wioletta Guzek, kierownik archiwum Biblioteki Głównej Województwa Mazowieckiego.

 Dziękujemy wszystkim bibliotekarzom za udział w spotkaniu.