Seminarium wojewódzkie 2020

Książnica Podlaska im. Łukasza Górnickiego w Białymstoku zorganizowała coroczne seminarium dyrektorów i kierowników bibliotek publicznych woj. podlaskiego.

Spotkanie odbyło się 18 marca 2020 r. w siedzibie Książnicy Podlaskiej

Poruszono zagadnienia:

  •  Wybrane zagadnienia z działalności bibliotek publicznych województwa podlaskiego w 2019 r. – Joanna Trusiuk  (kierownik Działu Instrukcyjno-Metodycznego Książnicy Podlaskiej)
  • Niekonwencjonalne metody pracy w bibliotece – Marcin Karwowski (dr nauk humanistycznych w dziedzinie bibliologii i informatologii, coach i trener)