Spotkanie słuchaczy UTW z Łap w Książnicy Podlaskiej

Spotkaniu UTW z Łap

Spotkanie ze słuchaczami łapskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Książnicy Podlaskiej w dniu 15.07.2021 r.

W ramach współpracy z Uniwersytetem Trzeciego Wieku z Łap, Książnica Podlaska w Białymstoku gościła 17 – osobową grupę słuchaczy na spotkaniu edukacyjnym. Zaplanowane wydarzenie miało bogaty program.
W ramach współpracy, słuchaczom UTW zaproponowano:

  1. Wycieczkę po centrum Białegostoku, realizowaną przez Izabelę Szymańską – bibliotekarza Książnicy Podlaskiej i przewodnika PTTK;
  2. Zapoznanie się z działalnością Książnicy Podlaskiej, zaprezentowaną przez Beatę Zadykowicz –dyrektora Książnicy Podlaskiej;
  3. Zwiedzanie działów ww. instytucji w towarzystwie współorganizatorów wycieczki Małgorzaty Rokickiej-Szymańskiej i Anny Żarskiej-Kopras (reprezentantki Książnicy Podlaskiej) przy wsparciu pracowników poszczególnych agent;
  4. Prezentację multimedialną ph. „Na edukacyjno – integracyjnym szlaku bibliotekarzy”- przedstawionamprzez Małgorzatę Rokicką-Szymańską (przedstawicielkę Zarządu Podlaskiego SBP oraz Książnicy Podlaskiej);
  5. „Zatopiona w słowach” – spotkanie z Małgorzatą Dobkowską (poetką, bibliotekarką Książnicy Podlaskiej).