Szkolenie bibliotekarzy powiatu bielskiego

Książnica Podlaska im. Łukasza Górnickiego w Białymstoku wspólnie z Miejską Biblioteką Publiczną w Bielsku Podlaskim  oraz Stowarzyszeniem  Bibliotekarzy Polskich – Okręg Podlaski zorganizowały spotkanie szkol

eniowe  bibliotekarzy powiatu bielskiego, które odbyło się 6 kwietnia 2022 r. (środa) w siedzibie Miejskiej

Biblioteki Publicznej w Bielsku Podlaskim, w budynku przy ul. Kazimierzowskiej 14.

W programie znalazły się następujące elementy :

  1. Powitanie zaproszonych gości przez Beatę Zadykowicz – dyrektora Książnicy Podlaskiej im. Łukasza Górnickiego w Białymstoku oraz gospodynię spotkania Iwonę Bielecką-Włodzimirow – dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej w Bielsku Podlaskim.
  2. Prezentacja “Działalność kulturalno-oświatowa Miejskiej Biblioteki Publicznej w Bielsku Podlaskim w rzeczywistości (po)pandemicznej”, którą przedstawiła Dyrektor MBP w Bielsku Podlaskim Iwona Bielecka-Włodzimirow.
  3. „Jak zbadać efektywność bibliotek publicznych powiatu bielskiego? Projekt AFBP” – zagadnienie omówiła Joanna Trusiuk, kierownik Działu Instrukcyjno-Metodycznego KP.
  4. Wystąpienie pt. „Deskryptory BN – dlaczego są lepsze niż JHP BN?” wygłosiła Marianna Kalinowska–Michno, instruktor Działu Instrukcyjno-Metodycznego KP.
  5. „Gry planszowe w bibliotekach” – krótki warsztat, który przeprowadził Grzegorz Zys, instruktor Działu Instrukcyjno-Metodycznego KP.

Ponadto Paulina Reszotko, przedstawicielka Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich Okręgu Podlaskiego, przedstawiła plany Stowarzyszenia na rok 2022 i zachęciła bibliotekarzy do wstępowanie w szeregi SBP.