Szkolenie bibliotekarzy w Gminnej Bibliotece Publicznej w Dobrzyniewie Dużym

Książnica Podlaska im. Łukasza Górnickiego w Białymstoku (Biblioteka Publiczna Powiatu Białostockiego) wspólnie z Gminną Biblioteką Publiczną w Dobrzyniewie Dużym  oraz Starostwem Powiatu Białostockiego zorganizowała szkolenie pt. „Literatura i historia w postaciach zapisana – biblioteczne zaakcentowanie wydarzeń 2020 roku”. W spotkaniu 4 marca 2020 uczestniczyło 29  bibliotekarzy z bibliotek publicznych  oraz zainteresowani nauczyciele – bibliotekarze z ww. gminy. Na pierwszy blok szkoleniowy przybyła również młodzież wraz z opiekunami ze Szkoły Podstawowej z Dobrzyniewa Dużego.

W programie:

  • wystąpienie Krzysztofa Bagińskiego (sekretarza gminy Dobrzyniewo Duże;
  • „AkTualności biblioteczne” –Anna Huk  (bibliotekarz  GBP   w Dobrzyniewie Dużym);
  • „Propozycje biblioteczne na 2020 rok” – Małgorzata  Rokicka –Szymańska (kierownik Biblioteki Publicznej Powiatu Białostockiego);
  • „Bitwa warszawska 1920 rok- genialna strategia, czy cud?” – Jacek  Delert (kulturoznawca, historyk, przewodnik turystyczny);
  • Przerwa na kawę i herbatę;
  • „Przypadki złego Tyrmanda ” – dr Marta Białobrzeska (wykładowca UwB; autorka wielu publikacji; nauczyciel języka polskiego i wiedzy o kulturze);
  • „Wskaźniki funkcjonalności bibliotek publicznych powiatu białostockiego” –Joanna Trusiuk (kierownik Działu Instrukcyjno –Metodycznego Książnicy Podlaskiej);
  • „We współpracy siła tkwi – o wspólnych działaniach bibliotecznych” Małgorzata Rokicka –Szymańska (kierownik Biblioteki Publicznej Powiatu Białostockiego).

W trakcje szkolenia przekazano zainteresowanym bibliotekom  kalendarz na 2020 rok ufundowany przez Starostwo Powiatu Białostockiego oraz gminny kurier sąsiedzki „bia24”.  Organizatorzy przedsięwzięcia przekazali również drobne upominki merytoryczne Bibliotece w Dobrzyniewie.