Szkolenie bibliotekarzy w Książnicy Podlaskiej.

11 marca 2020 – szkolenie bibliotekarzy w Książnicy Podlaskiej w Białymstoku.

Książnica Podlaska  wspólnie ze Stowarzyszeniem Bibliotekarzy Polskich Okręgu Podlaskiego zorganizowała doskonalenie zawodowe pt. „Budowanie relacji w Zespole oraz pozytywna komunikacja z użytkownikiem bibliotecznym” w siedzibie  biblioteki wojewódzkie. W spotkaniu  uczestniczyło  ponad 50 osób.

Program spotkania objął następujące zagadnienia:

  • „Wspólne działania społeczności bibliotecznej” – Małgorzata Rokicka-Szymańska, Katarzyna Węcławska (przedstawicielki Książnicy Podlaskiej i SBP Okręgu Podlaskiego);
  • „Kuluarowe dyskusje o dobrych praktykach przy kawie i herbacie”;
  • „Budowanie relacji w Zespole oraz pozytywna komunikacja z użytkownikiem” – Renata Wrona (coach, trenerka rozwoju osobistego, autorka wielu publikacji).