Szkolenie warsztatowe w ramach projektu AFBP

12 lutego 2020 roku w Książnicy Podlaskiej odbyło się szkolenie warsztatowe dotyczące pracy w programie do gromadzenia danych statystycznych w ramach projektu AFBP (Analiza Funkcjonowania Bibliotek Publicznych) realizowanego przez Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich.

Szkolenie zorganizowane przez Dział Instrukcyjno-Metodyczny Książnicy Podlaskiej prowadziła Joanna Trusiuk. Wzięli w nim udział bibliotekarze z woj. podlaskiego, którzy chcieli przypomnieć, pogłębić oraz utrwalić wiedzę z tego zagadnienia.