Więcej o: Projekt Analiza Funkcjonowania Bibliotek Publicznych (AFBP) – szkolenie on-line 16.02.2022 r.

Projekt Analiza Funkcjonowania Bibliotek Publicznych (AFBP) – szkolenie on-line 16.02.2022 r.

Szkolenie było adresowane do bibliotekarzy woj. podlaskiego. Jego celem było utrwalenie i przypomnienie wiedzy z zakresu wypełniania formularzy AFBP za rok 2021. Warsztat poprowadzili administratorzy wojewódzcy AFBP – Joanna Trusiuk oraz Grzegorz Zys. Przedstawiono harmonogram badań na rok 2022. Przypomniane zostały procedury logowania, zmiany hasła, zatwierdzania formularzy. Omówione zostały poszczególne elementy formularza i zalecenia. Szkolenie odbyło się 16.02.2022 r. poprzez platformę Zoom. Było […]

Czytaj więcej