Uchwała Zarządu Województwa Podlaskiego

w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Książnicy Podlaskiej im. Łukasza Górnickiego w Białymstoku

Treść uchwały