Uchwała Zarządu Województwa Podlaskiego

w sprawie informacji o zamiarze ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Książnicy Podlaskiej im. Łukasza Górnickiego w Białymstoku.

Treść uchwały