VII spotkanie on-line Rady Młodzieżowej

Książnica Podlaska w Białymstoku kontynuując działania w ramach spotkań  Rady Młodzieżowej funkcjonującej przy danej instytucji w związku z pandemią zaproponowała 9 grupom wchodzącym w skład ww. Rady, warsztaty on-line z Anetą Zamojską (pisarką, terapeutką, trenerką rozwoju osobistego, nauczycielem akademickim) pt. „Psychologia osiągania wyznaczonego celu” w kontekście wiedzy zaczerpniętej z książek. Przedstawiciele dwóch szkół (Zespołu Szkół Elektrycznych w Białymstoku i  I LO w Łapach) zareagowali pozytywnie  na przesłaną  propozycję. Przygotowany  wirtualny materiał  przez ww. prelegentkę  zostanie  wykorzystany na początku grudnia  na spotkaniach z wybranymi uczniami poszczególnych  szkół. Informacje o wydarzeniu w ramach VII spotkania Rady Młodzieżowej  zamieszczone zostaną  w mediach społecznościowych danych placówek.

 

 

 

 

 

 

Fot.  Anety Zamojskiej realizującej warsztaty on-line.