Wirtualne szkolenie DKK zorganizowane 24.09.2020.

Zdjęcie przedstawia logo Dyskusyjnego Klubu Książki

Książnica Podlaska w Białymstoku  w ramach działań Dyskusyjnych Klubów Książki (przy wsparciu finansowym Instytutu książki), zaprosiła  zainteresowanych bibliotekarzy, moderatorów na wirtualne doskonalenie zawodowe pod hasłem „Między słowami, a obrazem – warsztaty z czytania wrażeniowego” z Lidią Iwanowską – Szymańską (pisarką, tłumaczką, opowiadaczką i aktorką). Spotkanie 24.09.2020r. było prowadzone przez wojewódzkie koordynatorki DKK (Małgorzatę Rokicką –Szymańską i Joannę Trusiuk)przy współpracy z  Grzegorzem Zys  w godz.12.00-14.00.  Skorzystało z niego  45 osób.