Wrześniowe szkolenie w ramach projektu “Bibliotek@(rz) – kierunek nowoczesność”

Logo projektu szkoleniowego
Przypominamy, że w miesiącu wrześniu w ramach projektu Bibliotek@(rz) – kierunek nowoczesność odbędzie się kolejne szkolenie:
Jak wykorzystać środowisko Internetu społecznościowego oraz mobilne technologie do pracy z użytkownikiem w bibliotece? – trener dr Grzegorz Gmiterek

Celem warsztatów jest charakterystyka i analiza zjawiska biblioteki drugiej generacji oraz mobilności urządzeń i usług w świetle tradycyjnych działalności bibliotecznych.

Podczas szkolenia poruszone zostaną m.in. takie zagadnienia jak:

  • Zjawisko Biblioteka 2.0 oraz towarzyszące mu narzędzia cyfrowe,
  • Interaktywność narzędzi internetu społecznościowego a usługi informacyjno–biblioteczne,
  • Urządzenia i aplikacje mobilne w bibliotece,
  • Otwartość zasobów a działalność bibliotek, itp.
Termin: 7-8 września 2021
Forma: stacjonarnie w Książnicy Podlaskiej
Grzegorz Gmiterek – doktor nauk humanistycznych w zakresie bibliologii i informatologii na podstawie pracy „Biblioteka w środowisku Internetu społecznościowego (Biblioteka 2.0)” . Absolwent europeistycznych studiów filozoficzno – historycznych, adiunkt na Wydziale Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii Uniwersytetu Warszawskiego. Jego zainteresowania naukowodydaktyczne dotyczą następujących obszarów: biblioteka 2.0; edukacja i nauka 2.0; konwergencja mediów; biblioteki wirtualne i
cyfrowe; digitalizacja; archiwa internetowe; automatyzacja bibliotek, archiwów, muzeów; mobilne urządzenia i aplikacje; e-book i e-prasa; e-learning; długoterminowa archiwizacja zasobów cyfrowych; oprogramowanie do zarządzania informacją bibliograficzną i bibliografiopodobną; edukacja bibliotekarzy i specjalistów informacji naukowej.

 

logo MKDNiS