Zmień kontrast

Czcionka

Zapytaj bibliotekarza

Jesteś tutaj:

Konferencja prasowa dt. projektu Cyfrowe Podlaskie. Uczestnicy konferencji: Stanisław Derehajło – wicemarszałek województwa podlaskiego, Agnieszka Aleksiejczuk – dyrektor Departamentu Społeczeństwa Informacyjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego, Mariusz Perkowski – prezes zarządu Open Education Group oraz Beata Zadykowicz – dyrektor Książnicy Podlaskiej im. Łukasza Górnickiego w Białymstoku.

Cyfrowe Podlaskie

14 września w Książnicy Podlaskiej im. Łukasza Górnickiego w Białymstoku (ul. Marii Skłodowskiej-Curie 14A) odbyła się konferencja prasowa, poświęconą realizacji projektu „Cyfrowe Podlaskie”, w ramach którego mieszkańcy województwa podlaskiego mogą skorzystać z bezpłatnych kursów obsługi komputera i Internetu.

14.09.2021r. kończy się pierwsze szkolenie, realizowane w ramach projektu „Cyfrowe Podlaskie”, odbywające się tym razem w Książnicy Podlaskiej im. Łukasza Górnickiego w Białymstoku. Jego uczestnicy brali udział w zajęciach z obsługi komputera i Internetu od podstaw z elementami e-usług publicznych oraz kluczowego obecnie bezpieczeństwa w Internecie. Zachęcamy wszystkie osoby do zapisów na kolejne edycje szkoleń, również te organizowane w Książnicy Podlaskiej.

Konferencja prasowa dt. projektu Cyfrowe Podlaskie                       

Uczestnicy konferencji:

 • Stanisław Derehajło – wicemarszałek województwa podlaskiego
 • Agnieszka Aleksiejczuk – dyrektor Departamentu Społeczeństwa Informacyjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego
 • Mariusz Perkowski – prezes zarządu Open Education Group
 • Łukasz Żukowski – specjalista Działu Szkoleń i Projektów Open Education Group
 • Beata Zadykowicz – dyrektor Książnicy Podlaskiej im. Łukasza Górnickiego w Białymstoku

Cyfrowe Podlaskie – informacje o projekcie

W województwie podlaskim trwają bezpłatne szkolenia, których uczestnikami są mieszkańcy naszego regionu. Są one realizowane w ramach unijnego projektu „Cyfrowe Podlaskie” prowadzonego przez Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego.

W dobie powszechnego dostępu do sieci Internetu, chętnie korzystamy z korzyści płynących z jego użytkowania. Działamy w nim zarówno w sferze prywatnej, jak i zawodowej, wykorzystując udostępnione usługi i funkcjonalności. A jest ich coraz więcej, ponieważ oprócz rozwoju strefy rozrywkowej, bardzo dynamicznie rozwija się też grupa usług elektronicznych administracji publicznej. Internet umożliwia łatwiejszy dostęp do informacji, łatwiejszy kontakt z rodziną i znajomymi oraz możliwość załatwiania spraw w urzędzie, banku na poczcie bez wychodzenia z domu. Jednak aby bezpiecznie korzystać z nowoczesnych rozwiązań, ważne jest by robić to w sposób świadomy istniejących zagrożeń, unikając ryzyka utraty danych, tożsamości lub finansów.

W odpowiedzi na powyższe potrzeby, Departament Społeczeństwa Informacyjnego UMWP przygotował szkolenia, których zagadnienia dotyczą najbardziej aktualnych obecnie tematów, tj.: bezpieczeństwa w Internecie, ochrony danych, skutecznego załatwiania spraw, rozwijania zainteresowań, nawiązywania kontaktów.

 • Jak załatwić sprawę urzędową przez Internet, wysłać pismo i śledzić sprawę?
 • Jak sprawdzić kolejki do lekarzy i zapisać się na wizytę przez Internet, bez konieczności wychodzenia z domu?
 • Jakie zagrożenia czyhają na użytkownika Internetu i jak bezpiecznie z niego korzystać, by nie zostać ofiarą oszustwa?
 • Jak prowadzić profil w mediach społecznościowych, skutecznie realizować kampanie promocyjne, zwiększać zasięgi?
 • Jak rozwijać swoje hobby przy wykorzystaniu Internetu, zdobywać znajomych o podobnych zainteresowaniach?
 • Jak dzielić się swoją pasją, przy wykorzystaniu portali społecznościowych?

to tylko niektóre z zagadnień, które przybliżą szkolenia proponowane mieszkańcom województwa przez Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego.

Każda osoba zainteresowana udziałem w zajęciach może wybrać jeden z następujących kursów:

 1. Obsługa komputera i Internetu od podstaw – zapoznanie z obsługą komputera, wykorzystanie popularnych programów użytkowników, prowadzenie korespondencji elektronicznej, skuteczne wykorzystanie możliwości Internetu.
  Czas trwania szkolenia: 28 godzin lekcyjnych.
 2. Moje hobby i rozwój osobisty online – sposoby rozwijania własnych zainteresowań przy wykorzystaniu zasobów Internetu, prowadzenie profili społecznościowych dotyczących swojego hobby, możliwości współdzielenia swoich zainteresowań z innymi internautami na całym świecie. Sposoby załatwiania spraw codziennych przy wykorzystaniu zasobów Internetu.
  Czas trwania szkolenia: 24 godziny lekcyjne
 3. e-Usługi publiczne i bezpieczeństwo w Internecie – omówienie zagadnień związanych z realizacją spraw urzędowych, sposobami pozyskiwania informacji z jednostek publicznych, sposobów bezpiecznego korzystania z Internetu i konsekwencji nieprzestrzegania takich zasad.
  Czas trwania szkolenia: 8 godzin lekcyjnych.
 4. Social media – możliwości wykorzystania portali społecznościowych w rozwijaniu własnych zainteresowań, prowadzenie profili osobistych jak i zawodowych, przygotowywanie i realizacja kampanii promocyjnych.
  Czas trwania szkolenia: 24 godziny lekcyjne.

Założeniem projektu jest podniesienie wiedzy mieszkańców regionu na temat wykorzystania technologii informatycznych w życiu codziennym i zawodowym, zaś dodatkowym pragnieniem organizatorów – integracja środowisk lokalnych, podczas wspólnego pozyskiwania wiedzy i podnoszenia kompetencji cyfrowych.

Realizacja szkoleń rozpoczęła się w pierwszym kwartale tego roku, jednak z uwagi na ograniczenia epidemiczne, szkolenia odbywały się dotychczas głównie w formie zdalnej. Obecnie, prowadzone są zajęcia stacjonarne, z których bardzo chętnie korzystają osoby starsze, niepotrafiące samodzielnie skorzystać z form internetowych.

Na szkolenia zapisuje się wiele osób indywidualnych, ale szeroko zgłaszają się też kluby seniorów, czy koła gospodyń wiejskich, których członkowie dzięki pozyskanej wiedzy zdobywają umiejętności skutecznej komunikacji internetowej oraz korzystania z zasobów Internetu do rozwijania własnych pasji. W organizację kursów dla swoich mieszkańców włączają się m.in. urzędy miast, gmin, które widzą ogromne znaczenie dla organizacji takich form kształcenia.

Realizatorzy projektu, po zakończonych kursach, otrzymują wiele pozytywnych opinii zwrotnych. Uczestnicy podkreślają wysoką jakość prowadzonych zajęć, przydatność omawianych zagadnień oraz niezwykłą atmosferę podczas wspólnej nauki.

Informacje dodatkowe:

 • Projekt prowadzony jest przez Departament Społeczeństwa Informacyjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego, zaś bezpośrednim realizatorem szkoleń jest firma Open Education Group sp. z o.o.
 • Z kursów skorzystać mogą pełnoletni mieszkańcy naszego województwa. Zaplanowano objęcie szkoleniami ponad 1500 osób.
 • W przypadku zgłoszenia pełnych grup, szkolenia zorganizowane będą możliwie blisko miejsca zamieszkania. Realizator zajęć dostarczy na zajęcia mobilną pracownię internetową.
 • Zajęcia realizowane są w formie zdalnej, stacjonarnej i mieszanej, w zależności od rozwoju sytuacji epidemicznej. W przypadku szkoleń zdalnych, uczestnicy mają dostęp do platformy e-learningowej, na której umieszczone zostaną testy i materiały szkoleniowe.
 • Spotkania szkoleniowe odbywają się w godzinach przed lub popołudniowych, w ciągu tygodnia roboczego lub w weekendy.
 • Pełna informacja na temat szkoleń znajduje się na stronie projektu https://cyfrowepodlaskie.wrotapodlasia.pl/.

Zapisy

Na szkolenia zapisać się można wypełniając formularz elektroniczny dostępny na stronie projektu: cyfrowepodlaskie.wrotapodlasia.pl.

Zapisy przyjmuje realizator szkoleń, czyli firma Open Education Group sp. z o.o., ul. Jagienki 4, 15-480 Białystok, telefon: 85 869 11 69, 888 274 154, mail: cyfrowepodlaskie@openeducation.pl.

Informacja o projekcie

Projekt “Cyfrowe Podlaskie” realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa nr 3 „Cyfrowe kompetencje społeczeństwa”,  Działanie nr 3.1 „Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych”.

Celem projektu jest zwiększenie stopnia oraz poprawa umiejętności korzystania z Internetu, w tym e-usług publicznych w szczególności poprzez:

 • rozwój kompetencji cyfrowych umożliwiających stworzenie popytu na Internet oraz technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK),
 • nabycie umiejętności korzystania z e-usług, począwszy od nauki obsługi komputera i Internetu jak i rozwijanie umiejętności bardziej zaawansowanych,
 • stworzenie trwałych mechanizmów podnoszenia kompetencji cyfrowych na poziomie lokalnym.

Wartość projektu wynosi 999 475,00 zł, przy czym wkład Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wynosi 826 356,94 zł.

Data

14 wrz. 2021

Czas

08:00 - 18:00

Etykiety

Wydarzenia główne PL
Wydrukuj treść

Do góry