Zmień kontrast

Czcionka

Zapytaj bibliotekarza

Jesteś tutaj:

Esperanto łączy ludzi. Konkurs literacki „Pandemia – niecodzienna codzienność”

Książnica Podlaska im. Łukasza Górnickiego w Białymstoku i Białostockie Towarzystwo Esperantystów zapraszają do udziału w 10. edycji konkursu literackiego „Esperanto łączy ludzi” na opowiadanie pt. „Pandemia – niecodzienna codzienność”.

Konkurs skierowany jest do młodzieży powyżej 15. roku życia i osób dorosłych. Jego celem jest krzewienie idei esperanta i języka, którego twórcą był białostoczanin Ludwik Łazarz Zamenhof, jako uniwersalnego, ponadnarodowego środka porozumiewania się ludzi, inspirowanie do czytania literatury pięknej, próba poddania ocenie otaczającego nas świata oraz stworzenie szansy na ujawnienie i pogłębienie talentów literackich.

Prace konkursowe powinny być napisane samodzielnie, mogą być przedstawione w języku polskim lub w esperancie, objętość pracy napisanej nie powinna przekroczyć 3 stron znormalizowanego maszynopisu (po 1800 znaków każda, w tym spacje i znaki interpunkcyjne, czcionki Times New Roman w stopniu 13 przy odstępie podwójnym). Prace zgłoszone do konkursu nie powinny być dotąd publikowane.

Prace można składać do 30 września 2020 roku, ze względu na obecną sytuację (pandemia) zapraszamy do przesyłania prac  pocztą, w dobrze zabezpieczonej kopercie, na adres:

Białostockie Towarzystwo Esperantystów, 15-001 Białystok 1, skr. poczt. 67 z dopiskiem
Konkurs Literacki „Pandemia – niecodzienna codzienność”.

Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród nastąpi 11 grudnia 2020 r. w trakcie 21. Białostockich Dni Zamenhofa.

W razie pytań prosimy o kontakt, adres e-mail: f14kp@ksiaznicapodlaska.pl lub pod tel. 48 791 856 034

Konkurs został objęty Honorowym Patronatem Prezydenta Miasta Białegostoku.

REGULAMIN, KARTA ZGŁOSZENIA ORAZ KLAUZULA INFORMACYJNA DO POBRANIA.

Data

26 maja 2020 - 14 Wrz 2020

Czas

08:00 - 18:00

Etykiety

Filia 14 PL,
Wydarzenia główne PL
Wydrukuj treść

Do góry