Zmień kontrast

Czcionka

Zapytaj bibliotekarza

Jesteś tutaj:

Książnica Podlaska zdigitalizuje ok. 2200 archiwalnych numerów „Gazety Współczesnej”

Książnica Podlaska im. Łukasza Górnickiego w Białymstoku przystępuje do realizacji, podpisanej 30 grudnia 2019 r. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podlaskiego umowy, na podstawie której m. in. zdigitalizuje ok. 2200 archiwalnych numerów „Gazety Współczesnej” oraz zakupi niezbędny do tego sprzęt. Wartość całego projektu to ponad 1,1 mln zł.

W ramach projektu „Skarbiec kultury – edycja II – digitalizacja zasobów” Książnica Podlaska zdigitalizuje oraz udostępni poprzez nowoczesny system informatyczny, dziewięć archiwalnych roczników „Gazety Współczesnej” z lat 1992-2000 (w sumie ok. 2200 obiektów), będących w posiadaniu tejże biblioteki. W tym celu instytucja zakupi aparat do digitalizacji z osprzętem, niezbędny sprzęt komputerowy, sprzęt do serwerowni, system informatyczny (aplikację) oraz usługę udostępniania zdigitalizowanych materiałów w chmurze.

Książnica Podlaska jest największa biblioteką w województwie podlaskim, od kilku lat odnotowujemy stały wzrost użytkowników, co pociąga za sobą konieczność ulepszania i nieustannego poszerzania oferty oraz przystosowywania się do wzrastających oczekiwań Czytelników, którzy już dopytują kiedy kolejne roczniki lokalnej prasy będą dostępne za pośrednictwem Internetu, bez konieczności wychodzenia z domu  – mówi Jolanta Gadek, dyrektor Książnicy Podlaskiej im. Łukasza Górnickiego w Białymstoku.

Realizacja projektu pozwoli na zwiększenie dostępności do zasobów Książnicy Podlaskiej, przy jednoczesnej ochronie posiadanych egzemplarzy nie tylko „Gazety Współczesnej”, ale też innych dokumentów, czasopism i książek, podatnych na zniszczenie (co może w przyszłości skutkować ograniczeniem dostępu do analogowej wersji zbiorów).

Z efektów projektu będą mogli korzystać wszyscy czytelnicy, w tym osoby niepełnosprawne, które nie mogą korzystać ze zbiorów stacjonarnych (dostęp poprzez aplikację).

Projekt jest kontynuacją, realizowanego w latach 2016-2018 projektu „Skarbiec dziedzictwa kulturowego”, w ramach którego Książnica Podlaska m. in. zakupiła i zainstalowała komorę fumigacyjną służącą do odgrzybiania i dezynfekcji własnych akt, archiwaliów i zbiorów bibliotecznych, skaner do digitalizacji zbiorów, odkurzacz do czyszczenia książek i wyposażenie sali audiowizualnej, a także wykonała konserwację dziesięciu, najbardziej sfatygowanych starodruków, będących w posiadaniu Książnicy Podlaskiej.

Łączny koszt inwestycji w ramach projektu „Skarbiec kultury – edycja II – digitalizacja zasobów” wynosi 1 144 023 zł, dotacja w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego w wysokości (85%) stanowi 972 419, 55 zł. Pozostała kwota stanowi wkład własny Książnicy Podlaskiej (finansowany z budżetu województwa). Termin realizacji projektu: marzec 2020 – czerwiec 2021.

Projekt ten został wyłoniony do dofinansowania w ramach działania 8.1 RPOWP – rozwój usług publicznych świadczonych drogą elektroniczną, (typ projektu: Digitalizacja zasobów będących w posiadaniu instytucji publicznych oraz ich ponowne wykorzystanie).

Data

13 Sty 2020

Czas

08:00 - 18:00

Etykiety

Wydarzenia główne PL

Lokalizacja

Książnica Podlaska
ul. Marii Skłodowskiej-Curie 14 A, Białystok
Wydrukuj treść

Do góry