Zmień kontrast

Czcionka

Zapytaj bibliotekarza

Jesteś tutaj:

Plakat o konkursie esperanckim

XI edycja konkursu literackiego “Esperanto łączy ludzi”

Książnica Podlaska im. Łukasza Górnickiego w Białymstoku i Białostockie Towarzystwo Esperantystów zapraszają do udziału w 11. edycji konkursu literackiego „Esperanto łączy ludzi” na opowiadanie pt. „Co było, co będzie?”.

Konkurs skierowany jest do młodzieży powyżej 15. roku życia i osób dorosłych. Jego celem jest krzewienie idei esperanta i języka, którego twórcą był białostoczanin Ludwik Łazarz Zamenhof, jako uniwersalnego, ponadnarodowego środka porozumiewania się ludzi, inspirowanie do czytania literatury pięknej, próba poddania ocenie otaczającego nas świata oraz stworzenie szansy na ujawnienie i pogłębienie talentów literackich.

Prace konkursowe powinny być napisane samodzielnie, mogą być przedstawione w języku polskim lub w esperancie, objętość pracy napisanej nie powinna przekroczyć 3 stron znormalizowanego maszynopisu (po 1800 znaków każda). Prace zgłoszone do konkursu nie powinny być dotąd publikowane.

Prace można składać do 30 września 2021 roku ( w przypadku przesyłki pocztowej decyduje data stempla).

Pracę należy przedstawić w jednej z form:

  • zapisaną na nośniku CD złożyć osobiście w CLZ przy ul. Warszawskiej 19 – Esperanto Libraro  w godz. 13:00-17:00 lub przesłać w dobrze zabezpieczonej kopercie na adres: Białostockie Towarzystwo Esperantystów 15-001 Białystok 1, skr. poczt. 67 z dopiskiem Konkurs Literacki. „Esperanto łączy ludzi” na opowiadanie pt. „Co było, co będzie?”.
  • jako plik tekstowy w formacie .doc, .docx, .odt załączony do wiadomości e-mail wysłanej na adres f14kp@ksiaznicapodlaska.pl (wraz ze skanem wypełnionej i podpisanej karty zgłoszeniowej i klauzuli RODO).

Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród nastąpi 10 grudnia 2021 r. w trakcie 22. Białostockich Dni Zamenhofa.

W razie pytań prosimy o kontakt, adres e-mail: f14kp@ksiaznicapodlaska.pl lub pod tel. 48 791 856 034

Konkurs został objęty Honorowym Patronatem Prezydenta Miasta Białegostoku.

Regulamin i karta

Data

27 maja 2021 - 26 sie 2021

Czas

08:00 - 08:00

Etykiety

Wydarzenia główne PL

Organizator

Książnica Podlaska
Telefon
+48 85 67-67-221
Email
ksiaznica@ksiaznicapodlaska.pl
Strona WWW
https://www.ksiaznicapodlaska.pl

Inni organizatorzy

Białostockie Towarzystwo Esperantystów
Strona WWW
http://espero.bialystok.pl
Wydrukuj treść

Do góry