Wyprawki dla małych Czytelników

Materiały promujące akcję "Mała książka - wielki człowiek"

Kolejnych 500 wyprawek, przekaże młodym Czytelnikom Książnica Podlaska im. Łukasza Górnickiego w Białymstoku, w ramach kampanii „Mała Książka – Wielki Człowiek”, realizowanej przez Instytut Książki przy wsparciu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Projekt skierowany jest do dzieci w wieku przedszkolnym i ich rodziców. Każdy przedszkolak, którego rodzice zapiszą do biblioteki lub już to zrobili, otrzyma Wyprawkę Czytelniczą, a w niej: książkę, poradnik dla rodziców oraz Kartę Małego Czytelnika.

Dziecko, każdorazowo, gdy odwiedzi bibliotekę i wypożyczy książkę, otrzyma naklejkę. Po uzbieraniu 10 naklejek otrzyma imienny dyplom, potwierdzający jego czytelnicze zainteresowania.

Książnica Podlaska rozda 500 pakietów, wśród których znalazły się te, dedykowane małym Czytelnikom z Ukrainy.

Dzięki takim działaniom dzieci uczą się jak korzystać z biblioteki i postrzegają ją jako miejsce przyjazne, gdzie można czuć się swobodnie i bezpiecznie.

Dzieci wraz z rodzicami zapraszamy do wszystkich filii bibliotecznych Książnicy Podlaskiej (oprócz filii nr 14 – esperanto) na terenie Białegostoku. Projekt będzie realizowany do momentu rozdania wszystkich wyprawek.

Książnica Podlaska im. Łukasza Górnickiego w Białymstoku bierze udział w kampanii „Mała Książka – Wielki Człowiek” od 2018 r.