Wyróżnione bibliotekarki z województwa podlaskiego w 2019 roku

Dwie bibliotekarki z województwa podlaskiego zostały docenione przez Zarząd Główny Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich na wniosek Zarządu Głównego SBP Okręgu Podlaskiego i otrzymały znaczące odznaczenia branżowe. Obie Koleżanki kierowały się Kodeksem Etyki Bibliotekarza, są zasłużone dla zawodu bibliotekarskiego z ponad 40-letnim stażem pracy. Kierowały przez wiele lat jednymi z prężniej działających bibliotek w województwie, uzyskały wybitne osiągnięcia w dziedzinie upowszechniania kultury, wielokrotnie wyróżniane były przez Dyrektora Książnicy Podlaskiej oraz starostwo powiatowe. Ponadto przedstawicielka z Hajnówki otrzymała nagrodę „Osobowość Roku 2018” w kategorii kultura w plebiscycie „Kuriera Porannego” i „Gazety Współczesnej”. Regularnie były organizatorami szkoleń zawodowych, realizowały dobre praktyki dla innych, zapraszając i zachęcając do uczestnictwa w nich innych bibliotekarzy z województwa podlaskiego i nie tylko. Doceniały efekty pracy innych i wysiłek włożony w proces przygotowania zadań merytorycznych. Często realizowały zadania integracyjne, aktywizowały na rzecz stowarzyszenia.

Wyróżniono:

  • medalem „W dowód uznaniaAllę Gryc   z  Miejskiej Biblioteki Publicznej im. dr Tadeusza Rakowieckiego
    w Hajnówce,
  • Honorową Odznaką SBP Barbarę Bajdę z Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Łapy. 

Odznaczenia wręczono na szkoleniach  organizowanych przez Książnicę Podlaską  im. Łukasza Górnickiego  w Białymstoku
w siedzibie biblioteki wojewódzkiej oraz Gminnej Biblioteki Publicznej w Poświętnem.