Zakończenie projektu „Skarbiec kultury – edycja II – digitalizacja zasobów”

Książnica Podlaska im. Łukasza Górnickiego w Białymstoku zakończyła realizację projektu „Skarbiec kultury – edycja II – digitalizacja zasobów”, którego celem strategicznym jest zwiększenie poziomu korzystania z usług publicznych świadczonych drogą elektroniczną oraz dostępności zasobów Książnicy Podlaskiej im. Łukasza Górnickiego w Białymstoku.

W ramach realizacji projektu, Książnica Podlaska zakupiła aparat do digitalizacji z osprzętem, sprzęt komputerowy, niezbędny sprzęt do serwerowni, system informacyjny oraz usługę informatyczną w postaci chmury. – Realizacja projektu „Skarbiec kultury – edycja II” pozwoliła na budowę infrastruktury, dzięki której możliwa będzie sprawniejsza digitalizacja zasobów Książnicy Podlaskiej. To z kolei zwiększy dostępność naszych zbiorów bez konieczności wychodzenia z domu i pozwoli na ochronę gazet, gdyż udostępnianie ich w wersji analogowej powoduje niszczenie papieru – mówi Beata Zadykowicz, dyrektor Książnicy Podlaskiej im. Łukasza Górnickiego w Białymstoku.

Dzięki inwestycji, zdigitalizowano i udostępniono, poprzez nowoczesny system informatyczny, archiwalne roczniki „Gazety Współczesnej” z lat 1992-2000. Dostęp do zdigitalizowanych zasobów można uzyskać odwiedzając stronę internetową: bibliografia.ksiaznicapodlaska.pl lub poprzez aplikacje: Zasoby Cyfrowe Książnicy Podlaskiej (na Androida) oraz Bibliografia Podlaska (na iOS).

Wartość projektu: 1 144 023,00 PLN, w tym wkład Funduszy Europejskich: 972 419,55 PLN

Logo