Zamknięcie Biblioteki Głównej oraz filii Książnicy Podlaskiej w dniach 7-29 listopada

W związku z drugą falą pandemii i podjęciem kroków mających na celu ograniczenie rozprzestrzeniania się wirusa COVID-19 decyzją Rządowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego o czasowym zamknięciu instytucji kultury informujemy, że od 7 do 29 listopada 2020 r. Książnica Podlaska im. Łukasza Górnickiego w Białymstoku (siedziba główna oraz 16 filii bibliotecznych) zostaje zamknięta.

Zamówienia i rezerwacje składane przez elektroniczny katalog nie będą realizowane. Terminy zwrotów wypożyczonych materiałów bibliotecznych zostaną prolongowane i nie będą naliczane kary za przetrzymanie książek.

O ewentualnym przedłużeniu tego okresu poinformujemy w osobnym komunikacie.

Dodatkowo informujemy, że na okres zamknięcia czytelni świadczone będą dodatkowe usługi reprograficzne na skanerze w Czytelni Ogólnej. Usługi te będą świadczone dla zarejestrowanych czytelników Książnicy. Skanowane będą materiały oznaczone sygnaturą Czytelnia Ogólna, Magazyn 4, Magazyn 5 w formacie A 3 i A 4 z domyślnymi ustawieniami rozdzielczości do 300 DPI.

Materiały mogą być kopiowane wyłącznie w zgodzie z obowiązującym prawem, w szczególności z Ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 2019 r., poz. 1231).

Książnica Podlaska nie bierze odpowiedzialności za ewentualne naruszenie prawa autorskiego dokonane przez zamawiającego materiały biblioteczne.

Szczegółowe informacje na temat pobieranych opłat zawarte są w Cenniku opłat i kar.

Zamówienia przyjmowane będą e-mailowo pod adresem: czytelnia@ksiaznicapodlaska.pl lub telefonicznie
pod nr tel. 85 67-67-225 od poniedziałku do piątku w godz. 800 – 1500.

Termin realizacji zależy od wielkości zamówienia i wraz z ostatecznym kosztem usługi jest każdorazowo określany przez pracowników. Skany zamówionych materiałów zostaną przekazane Zamawiającemu po opłaceniu zamówienia. Opłaty należy dokonać przelewem na rachunek bankowy Książnicy Podlaskiej nr 64 1240 5211 1111 0000 4919 5514 w BANKU PEKAO S.A. ODDZIAŁ W BIAŁYMSTOKU.

 Pracownicy Działu Informacyjno-Bibliograficznego pełnią dyżury codziennie w godz. od 9:00 do 15:00. Zapytania można zgłaszać telefonicznie pod numerem telefonu 85 67-67-231 bądź drogą mailową informatorium@ksiaznicapodlaska.pl

Wszystkie zaplanowane wydarzenia on-line na profilu Facebook Książnicy Podlaskiej odbędą się zgodnie
z harmonogramem.